از سوی محقق واحد علوم و تحقیقات پیش‌فرض‌های کلاسیک در مورد رفتار تقاضای انرژی نسبت به تغییر قیمت نفت در بخش حمل‌ونقل ایران رد شد

درحال بارگذاري ....