با حضور معاون فرهنگی وزارت علوم صورت گرفت بررسی پیش نویس «دستورالعمل ضوابط تأسیس و فعالیت اتحادیه‌های انجمن‌های علمی دانشجویی»

درحال بارگذاري ....