با حضور دانشگاهیان صورت می‌گیرد رونمایی از سه نمایشنامه فرشاد فرشته حکمت/خوانش نمایش‌نامه سرزمین ممنوع در مرکز تئاتر مولوی دانشگاه تهران

درحال بارگذاري ....