فاجعه میانمار مثل جنایت علیه بشریت همانند کامبوج، رواندا و بوسنی است

درحال بارگذاري ....